x Jesteś w:
LISTA RANKINGOWA OCENY FORMALNEJ - XXXVII TURA (25.10- 07.11.2017)
08/11/2017, godz. 09:32:21  dodał: Adrianna Wójcikowska-Śliwa

W załączeniu Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji - oceny merytorycznej w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego" - XXXVII NABÓR

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - brak

Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie - brak