x Jesteś w:
LISTA RANKINGOWA OCENY FORMALNEJ - XXXVIII TURA (08.11- 21.11.2017)
22/11/2017, godz. 09:02:45  dodał: Adrianna Wójcikowska-Śliwa

W załączeniu Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji - oceny merytorycznej w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego" - XXXVIII NABÓR

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - brak

Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie - brak