x Jesteś w:
LISTA RANKINGOWA OCENY FORMALNEJ - XXXVI TURA (11.10.- 24.10.2017)
27/10/2017, godz. 10:54:45  dodał: Mordarska Anna

W załączeniu Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji - oceny merytorycznej w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego" - XXXVI NABÓR

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie