x Jesteś w:

Rodzaje wsparcia

 

Moduł I Doradztwo zawodowe

  • W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, weźmie udział w poradnictwie indywidualnym i grupowym w celu opracowania najbardziej dostosowanego dla niego Indywidualnego Planu Działania

Moduł II Wsparcie psychologiczno- szkoleniowo-aktywizacyjne

            W ramach tego modułu oferujemy:

  • szkolenia zawodowe i studia podyplomowe mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych
  • płatne staże/ praktyki zawodowe/ subsydiowane zatrudnienie których celem będzie wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie szansy na znalezienie zatrudnienia

 

Moduł III Wsparcie szkoleniowo-doradczo-finansowe

Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, w tym szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 23 000 złotych na osobę

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej to forma wsparcia skierowana do:

  • osób poniżej 30 roku życia
  • osób w wieku powyżej 50 lat
  • osób o niskich kwalifikacjach/wykształcenie do ISCED 3  włącznie
  • kobiet
  • osób z niepełnosprawnościami