x Jesteś w:

Rekrutacja

 

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU „KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZWOLNIONYCH I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z OBSZARU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO​”

Uprzejmie informujemy, iż uruchamiamy  I cykl naboru dla Uczestników projektu „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego”

Nabory w ramach projektu odbywać się będą cyklicznie, w rundach trwających 10 dni roboczych, aż do wyczerpania miejsc na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu.

I nabór trwa od 23 maja 2016 r. do 06 czerwca 2016r.

II nabór trwa od 07 czerwca do 20 czerwca 2016r.

III nabór trwa od 21 czerwca do 4 lipca 2016r.

IV nabór trwa od 5 lipca do 18 lipca 2016r.

V nabór trwa od 19 lipca do 1 sierpnia 2016r.

VI nabór trwa od 02 sierpnia do 16 sierpnia 2016r.

VII nabór trwa od 17 sierpnia do 30 sierpnia 2016r.

VIII nabór trwa od 31 sierpnia do 13 września 2016r.

IX nabór trwa od 14 września do 27 września 2016r.

X nabór trwa od 28 września do 11 października 2016r.

XI nabór trwa od 12 października do 25 października 2016r.

XII nabór trwa od 26 października do 10 listopada 2016r.

XIII nabór trwa od 14 listopada do 25 listopada 2016r.

XIV nabór trwa od 28 listopada do 9 grudnia 2016r.

XV nabór trwa od 12 grudnia do 23 grudnia 2016r.

XVI nabór trwa od 27 grudnia do 09 stycznia 2017r.

XVII nabór trwa od 10 stycznia do 23 stycznia 2017r.

XVIII nabór trwa od 24 stycznia do 06 lutego 2017r.

XIX nabór trwa od 07 lutego do 20 lutego 2017r.

XX nabór trwa od 21 lutego do 06 marca 2017r.

XXI nabór trwa od 07 marca do 20 marca 2017r.

XXII nabór trwa od 21 marca do 03 kwietnia 2017r.

XXIII nabór trwa od 04 kwietnia do 18 kwietnia 2017r.

XXIV nabór trwa od 19 kwietnia do 02 maja 2017r.

XXV nabór trwa od 04 maja do 17 maja 2017r.

XXVI nabór trwa od 18 maja do 31 maja 2017r.

XXVII nabór trwa od 01 czerwca do 14 czerwca 2017r.

XXVIII nabór trwa od 16 czerwca do 29 czerwca 2017r.

XXIX nabór trwa od 30 czerwca do 14 lipca 2017r.

XXX nabór trwa od 17 lipca do 31 lipca 2017r.

XXXI nabór trwa od 01 sierpnia do 14 sierpnia 2017r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 Oświadczenie że zwolnienie nastąpiło z przyczyn zakładu pracy

Załącznik nr 4 Oświadczenie pracodawcy o zagrożeniu zwolnieniem

Załącznik nr 5 Oświadczenie Kandydata o odejściu z rolnictwa

Załącznik nr 6 Fiszka opisująca planowane przedsięwzięcie

Załącznik nr 7 Oświadczenie Kandydata zainteresowanego założeniem działalności gospodarczej

Załącznik nr 8 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie o dochodach